СБАЛОЗ - София област ЕООД

За нас

Комплексна онкологична дейност – профилактика, диагностика и лечение на онкологични заболявания (химиотерапия, онкологична хирургия, онкологична гинекология, онкологична урология и онкологична дерматология).
Обслужва населението от цялата страна с приоритет Софийска, Пернишка и Кюстендилска област.
Разполага с Диагностично-консултативен блок – приемно-консултативни кабинети, клинична лаборатория със съвременна апаратура, отделение по образна диагностика с качествен мамограф, клинична патология с имунохистохимия.
В стационарния блок функционират клинични отделения по медицинска онкология – химиотерапия, онкологична хирургия и онкологична гинекология с ендоскопска и лапароскопска техника. В тях работят водещи специалисти – доказани професионалисти в страната и в международен план.
РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК.

медицински специалности

Медицинска онкология
Акушерство и гинекология
Вътрешни болести
Кожни и венерически болести
Образна диагностика
Клинична лаборатория
Обща и клинична патология
Урология
Кардиология
Лъчелечение
Анестезиология и интензивно лечение

структури

Отделения с легла:
1. Отделение по медицинска онкология – ІІ ниво на компетентност
2. Отделение по онкологична хирургия – ІІ ниво на компетентност
3. Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ) – І-во ниво на компетентност
4. Отделение по онкологична гинекология – ІІ ниво на компетентност

Отделения без легла:
1. Отделение по образна диагностика – ІІ ниво на компетентност
2. Отделение по клинична патология

Клинико-диагностични структури:
1. Клинична лаборатория – ІІ ниво на компетентност

Адрес за кореспонденция

Работно време

Понеделник 7:30 - 15:00
Вторник 7:30 - 15:00
Сряда 7:30 - 15:00
Четвъртък 7:30 - 15:00
Петък 7:30 - 15:00
Събота 7:30 - 15:00
Неделя 7:30 - 15:00

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж